Zarząd Klubu

  1. Jakub Żabczak-Prezes

  2. Jerzy Koralczyk-Wiceprezes

  3. Romuald Czarniecki-Sekretarz

  4. Iwona Sobczak-Członek Zarządu

  5. Piotr Szczepaniak-Członek Zarządu

  6. Henryk Carewicz-Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

  1. Edward Stępień-Przewodniczący

  2. Krzysztof Legun

  3. Marta Szulc