Zarząd Klubu

  1. Jerzy Koralczyk-Prezes

  2. Jakub Żabczak-Wiceprezes

  3. Marta Szulc-Razmy-Sekretarz

  4. Iwona Sobczak-Sikora-Członek Zarządu

  5. Grzegorz Bargiel-Członek Zarządu

  6. Henryk Carewicz-Członek Zarządu

  7. Romuald Czarnecki-Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

  1. Edward Stępień-Przewodniczący

  2. Krzysztof Legun

  3. Franciszek Gawroński